Menu

Designens historie

Formgivning og design har vært med oss så lenge vi har hatt sivilisasjon. Arkeologer som studerer de eldste sivilisasjoner og kulturer grupperer og definerer gjerne de ulike funnene ut i fra hvordan for eksempel keramiske objekter ble gitt form,

images (5)

Hjem og design

Med design mener vi vanligvis å beskrive en estetisk prosess. Det handler om å gi form til gjenstander eller objekter som kan være nyttige eller rent dekorative. Også nyttige gjenstander skal og bør ha et attraktivt utseende og passe

Fallingwater_sitting_area