Feng shui

Written by lofotferga on February 16, 2016 Categories: Møbler og Design

Feng shui er en filosofi eller teori om interiør og arkitektur. Uttrykket feng shui betyr vind og vann, og målet med denne filosofien er å skape et harmonisk samspill mellom folk og omgivelsene deres. Noen av teoriene som betraktes som del av feng shui kan være så mye som 2 000 år gamle, men det skal si sies at i gamle dager var feng shui først og fremst retningslinjer for å plassere graver slik at avdøde forfedres kraft eller energi fortsatt kunne bevares. Men i moderne tid har filosofien blitt videreutviklet til et mer omfattende system som skal ha en positiv innvirkning på menneskets sunnhet, livskvalitet og livsstil.

Hovedprinsippet i feng shui er harmoni mellom menneske og miljø, det være seg det naturlige miljøet, men oftere, det menneskeskapte miljøet. Omgivelsene preges av universets energier, krefter, og ånder, som kan skadefeng-shui-168649_960_720 eller gagne enkeltindividet, familien, eller husholdet. Feng shui brukes til å kanalisere eller organisere energiene på en positiv måte for å ha en god innflytelse på den enkeltes tilværelse.

Feng shui har sitt opphav i Østen, nærmere bestemt i Kina. Men i dag finnes det to skoler innenfor feng shui: den asiatiske og den alternative vestlige mentaliteten eller filosofien. Den asiatiske tar utgangspunkt i de to kinesiske tankesettene konfusianisme og taoisme, og bygger på det levesett som kineserne tradisjonelt har fullt gjennom århundrene. Den vestlige skolen er en slags kombinasjon av denne opprinnelige formen for feng shui med vestlige ideer om interiør, arkitektur, og miljø.

I de gamle kinesiske storfamiliene var husholdningen komplisert og organisert etter faste prinsipper som bygget på en formell rangordning av alles status i familiehierarkiet. Den tradisjonelle kinesiske kunsten, shan shui eller fjell og vann, tok som sitt typiske emne landskapene og deres beliggenhet i forhold til hverandre. Dette har inspirert feng shui og særlig innordningen av feng shui-hager.

Generelt tar feng sh
ui og konsulenter på området utgangspunkt i symbolene som definerer energi i kinesiske tankesystemer og kosmologi. Kineserne har alltid betraktet alt i verden som sammenknyttet, hvor alt må være i orden og harmoni for å unngå at kosmos sklir over i kaos.

Det finnes mye stor litteratur om feng shui, noe av det skrevet av akademikere og filosofer, men det meste av praktikere og andre som er interesserte i hva innemiljø og interiør betyr for vår hverdag. Her finner vi tekster som forener vestlige prinsipper og kinesisk tradisjon, og bygger en ny forståelse av hvordan våre liv kan formes av en positiv harmoni mellom elementer og krefter rundt oss.

Comments Off on Feng shui