Hjem og design

Written by lofotferga on February 16, 2016 Categories: Møbler og Design

Med design mener vi vanligvis å beskrive en estetisk prosess. Det handler om å gi form til gjenstander eller objekter som kan være nyttige eller rent dekorative. Også nyttige gjenstander skal og bør ha et attraktivt utseende og passe inn i en større estetisk helhet i hjemmet. Å gi form til en slik gjenstand krever gjerne en lang og systematisk arbeidsprosess som samtidig i sterk grad krever utfoldelse av kreativitet og litt inspirasjon. Først og fremst kreves det imidlertid gjennomførbarhet – for at en vakker tanke skal bli en vakker og tilgjengelig hverdagsting som kan produseres i en fabrikk.

Formgivning eller design krever helhetlig tenkning med utgangspunkt i den potensielle bruker eller kundes behov. Vi designere analyserer brukerne og deres interesser, smak, og behov, og vurderer samtidig hvilke funksjoner ulike typer gjenstander kan ha både i et estetisk perspektiv og ut i fra brukernes hverdagssysler. Når vi har tenkt over form og funksjon må vi også vurdere om prøveobjektet vi laget på vårt verksted kan serieproduseres i en fabrikk, hvilke materialer som er best egnet, og hvordan overflaten kan behandles for å gi både et attraktivt ytre og en slitestyrke som medfører bestandighet og lang levetid.

Design er kommet inn som det foretrukne begrep heller enn det gamle uttrykket formgivning fordi det i større grad tar opp i seg de kompliserte sammenhengene mellom form og funksjon, estetikk og nyttebetraktninger. Det peker også på helheten i en kronologisk rekke av operasjoner fra brukeranalyse til den ferdige gjenstanden står i din stue eller på ditt kjøkken. Samtidig vil nok også noen, tildels kritiske, røster tilkjennegi at bruken av design innebærer et skifte fra vekten på form til en populistisk minimalisme med stor vekt på funksjonalitet og den groteske klisjeen om at det enkle ofte er det beste. Relatert til dette er et skifte av tyngdepunkt fra det kunstneriske til det industrielle, fra det estetiske til det kapitalistiske, som til tider har preget dette feltet og kanskje særlig påvirket utdanningen av nye utøvere på de populære designskolene.

I dag dreier ikke nødvendigvis design seg om de ikoniske objektene vi forbandt med tidligere stiler og epoker. BFallingwater_sitting_areaåde form og funksjon forandrer seg etter hvert som samfunnet endrer seg og utvikles på nye måter. Begrepet design har også blitt tatt i bruk som et mer generelt løsen, et ord som betegner mange former for kreativ løsning av problemer der fysiske former faktisk bare er ett av flere virkefelter (tenk for eksempel over begrepet webdesign). Digitale løsninger og systemer, logoer og merkevarer, strategier og kommunikasjonsformer, eller selv måter å innovere på, eller knytte sammen borger og forvaltning, kan i dag betegnes som design. Designtenkning er spennende fordi den utfordrer det statiske tenkemåte og den rent matematiske eller analytiske tilnærming til tilværelsen. Design kan gi kvantesprang i mentaliteter og forståelse, og er derfor interessant både for næringsliv og de som tenker nytt om politikk og samfunn.

For oss forblir imidlertid det viktigste forholdet mellom hjem og design. Det er enkeltmenneskets og familiens opplevelser i hjemmet som står sentralt i vår analyse av hva kundene trenger, hva de vil ha, og hva de ennå ikke vet at de trenger og vil ha. Vår målsetting er å skape bedre hjem gjennom å oppnå en harmoni mellom estetikk og bruksverdi som gjør at alle, unge som gamle, kan oppleve den grunnleggende verdien som ligger i å ha det “hjemmekoselig”. Mens mange andre designere ærlig talt ser ned på slike begreper og tankegang, er vi fast bestemte på at det koselige nettopp skal være et utgangspunkt for all vår virksomhet. For oss betyr design eller formgivning en mulighet for å gi deg en følelse av at trygghet, verdighet, skjønnhet, og hygge omgir deg i et vakkert og funksjonelt hjem.

Comments Off on Hjem og design