Designens historie

Written by lofotferga on February 16, 2016 Categories: Møbler og Design

Formgivning og design har vært med oss så lenge vi har hatt sivilisasjon. Arkeologer som studerer de eldste sivilisasjoner og kulturer grupperer og definerer gjerne de ulike funnene ut i fra hvordan for eksempel keramiske objekter ble gitt form, og hva det kan fortelle oss om forsvunne kulturer.

I løpet av det siste århundret har vi imidlertid sett et veldig tydelig brudd med de gamle tradisjonene for formgivning. Estetikken fikk et nytt utgangspunkt, og historien ble til tider forkastet og endatil sett på med forakt ogimages (5) misbilligelse. Å kopiere de beste og mest prestisjetunge formene fra de klassiske stilepokene var ikke lenger godt nok, men ble tvert i mot sett på besteborgerlig og forferdelig lite sofistikert. Den nye designen reflekterte både fremtidstro og fortidsforakt i sin avstandstagen fra de eksisterende modeller og systemer som ble brukt som estetiske referanser.

Å ha historiske forbilder ble på sett og vis ikke lenger anerkjent, en var forpliktet til å skape noe nytt som skulle revolusjonere smaken, stilen, og designen så vel som kunsten og hele den estetiske dømmekraft. Det pene og ornamentale ble gjerne uglesett, mens det enkle og mer “autentiske” industrielle, modernistiske ideal fikk gjennomslag. Formen skulle aller helst bare være en ettertanke, en naturlig følge av en gjenstands materialer, konstruksjonsmetode, og beskaffenhet. Formen skulle følge funksjonen, også der gjenstanden strengt tatt ikke hadde noen funksjon utover det estetiske. I noen grad var dette altså en teoretisk runddans som til tider kunne anklages for å kaste babyen ut med badevannet.

Senere kom en kritikk av disse modernistiske eksessene, og i noen grad ble det igjen tatt høyde for at gjenstander faktisk kunne være vakre og historisk inspirerte uten automatisk å bli avkledd som kitsch og derivativt estetisk føleri. Det ble åpnet for større pluralisme blant stilarter, og større frihet til å utforske formens egenverdi.

Comments Off on Designens historie

Hjem og design

Written by lofotferga on  Categories: Møbler og Design

Med design mener vi vanligvis å beskrive en estetisk prosess. Det handler om å gi form til gjenstander eller objekter som kan være nyttige eller rent dekorative. Også nyttige gjenstander skal og bør ha et attraktivt utseende og passe inn i en større estetisk helhet i hjemmet. Å gi form til en slik gjenstand krever gjerne en lang og systematisk arbeidsprosess som samtidig i sterk grad krever utfoldelse av kreativitet og litt inspirasjon. Først og fremst kreves det imidlertid gjennomførbarhet – for at en vakker tanke skal bli en vakker og tilgjengelig hverdagsting som kan produseres i en fabrikk.

Formgivning eller design krever helhetlig tenkning med utgangspunkt i den potensielle bruker eller kundes behov. Vi designere analyserer brukerne og deres interesser, smak, og behov, og vurderer samtidig hvilke funksjoner ulike typer gjenstander kan ha både i et estetisk perspektiv og ut i fra brukernes hverdagssysler. Når vi har tenkt over form og funksjon må vi også vurdere om prøveobjektet vi laget på vårt verksted kan serieproduseres i en fabrikk, hvilke materialer som er best egnet, og hvordan overflaten kan behandles for å gi både et attraktivt ytre og en slitestyrke som medfører bestandighet og lang levetid.

Design er kommet inn som det foretrukne begrep heller enn det gamle uttrykket formgivning fordi det i større grad tar opp i seg de kompliserte sammenhengene mellom form og funksjon, estetikk og nyttebetraktninger. Det peker også på helheten i en kronologisk rekke av operasjoner fra brukeranalyse til den ferdige gjenstanden står i din stue eller på ditt kjøkken. Samtidig vil nok også noen, tildels kritiske, røster tilkjennegi at bruken av design innebærer et skifte fra vekten på form til en populistisk minimalisme med stor vekt på funksjonalitet og den groteske klisjeen om at det enkle ofte er det beste. Relatert til dette er et skifte av tyngdepunkt fra det kunstneriske til det industrielle, fra det estetiske til det kapitalistiske, som til tider har preget dette feltet og kanskje særlig påvirket utdanningen av nye utøvere på de populære designskolene.

I dag dreier ikke nødvendigvis design seg om de ikoniske objektene vi forbandt med tidligere stiler og epoker. BFallingwater_sitting_areaåde form og funksjon forandrer seg etter hvert som samfunnet endrer seg og utvikles på nye måter. Begrepet design har også blitt tatt i bruk som et mer generelt løsen, et ord som betegner mange former for kreativ løsning av problemer der fysiske former faktisk bare er ett av flere virkefelter (tenk for eksempel over begrepet webdesign). Digitale løsninger og systemer, logoer og merkevarer, strategier og kommunikasjonsformer, eller selv måter å innovere på, eller knytte sammen borger og forvaltning, kan i dag betegnes som design. Designtenkning er spennende fordi den utfordrer det statiske tenkemåte og den rent matematiske eller analytiske tilnærming til tilværelsen. Design kan gi kvantesprang i mentaliteter og forståelse, og er derfor interessant både for næringsliv og de som tenker nytt om politikk og samfunn.

For oss forblir imidlertid det viktigste forholdet mellom hjem og design. Det er enkeltmenneskets og familiens opplevelser i hjemmet som står sentralt i vår analyse av hva kundene trenger, hva de vil ha, og hva de ennå ikke vet at de trenger og vil ha. Vår målsetting er å skape bedre hjem gjennom å oppnå en harmoni mellom estetikk og bruksverdi som gjør at alle, unge som gamle, kan oppleve den grunnleggende verdien som ligger i å ha det “hjemmekoselig”. Mens mange andre designere ærlig talt ser ned på slike begreper og tankegang, er vi fast bestemte på at det koselige nettopp skal være et utgangspunkt for all vår virksomhet. For oss betyr design eller formgivning en mulighet for å gi deg en følelse av at trygghet, verdighet, skjønnhet, og hygge omgir deg i et vakkert og funksjonelt hjem.

Comments Off on Hjem og design

Hvordan dekorere en helt ny bolig

Written by lofotferga on  Categories: Møbler og Design

Når du har fått deg nytt hus eller en ny leilighet å flytte inn i, er du klar for en stor overgang og du starter nærmest med blanke ark og farvestifter. Da er det viktig at du utarbeider en plan for hvordan denne boligen kan bli et hjem, og vi kan hjelpe deg med det. Ta gjerne kontakt med oss for en utførlig konsultasjon, men her kommer noen enkle råd som kan få hjernevindingene i gang og de kreative saftene til å suse.

En av de første forpliktelsene som påligger deg, er at du må ha en grundig gjennomgang av dine gamle saker og ting. Dette er tidspunktet for å bli kvitt kanskje så mye som home-663209_960_720halvparten av det du har av ting, fra gamle møbler til marginalt fungerende kjøkkenutstyr og tvilsomme dekorasjoner du fikk av en velmenende tante. Kast så mye som mulig, etter først å ha solgt det som har monetær verdi og gitt bort det som kan ha en nytteverdi for noen andre du kjenner.

Start gjerne på soverommet. Tenk over hvor mye tid du tilbringer på soverommet, og hvor viktig det er å få en god natts søvn hver natt. Laken og dyner er en viktig del av dette bildet, men tenk også hvordan gardiner passer inn i det estetiske bildet og dine behov for lys og mørke på ulike tider av døgnet. En vakker seng er selvfølgelig kronen i juvelen, men disse kan være dyre og trenger ikke være første prioritet med en gang. Viktigere er det at du har en god madrass og en fredelig atmosfære. Velg vakre bilder og gjenstander heller enn en TV på rommet, og du vil sove mye bedre.

Som vi antydet ovenfor er det viktig å ikke bruke penger på alt man har lyst på med en gang, som for eksempel den dyre sengen. Det er en god regel at du skal leve i boligen i to måneder før du gjør noen større innkjøp. Årsaken er at måten du tror huset vil bli brukt på er litt feil i forhold til måten du faktisk bruker det på!

Comments Off on Hvordan dekorere en helt ny bolig