Skandinavisk design

Written by lofotferga on February 16, 2016 Categories: Møbler og Design

Begrepet skandinavisk design oppsto for over et halvt århundre siden, på midten av 1950-tallet. Skandinavisk design kom til å bli oppfattet som en stil som preget skandinavisk interiør og arkitektur og var inspirert av funksjonalismen som hadde oppstått i mer sentrale vest-europeiske land. Skandinavisk design var imidlertid mer menneskelig, mykere, med rundere linjer. Det skandinaviske designet omfatter ikke bare stilen innenfor arkitektur og interiør, men også mer generelt den nordiske levemåten og til dels også måten å arbeide med materialer på, såvel som forholdet til en unik natur.

Stilen som startet det hele var preget av tildels blasse farger, inspirert av nordisk natur. Den var også begrenset i dimensjonene og hadde anstrøk av det småbrukeraktige, med en forbindelse til den koselige gamle bondestuen. Stilen var lett, myk, og pen, og ble kjent internasjonalt som en ny, moderne stil som trakk veksler på unike tradisjoner og spesielle landskap. Den ble sett på som forenlig med nye sosialdemokratiske samfunnsidealer og den sterke vekten som ble lagt på likhet, trygghet og velferd. Det skulle fokuseres på enkle, men stilfulle hverdagsobjekter som var overkommelig priset, med bruk av forholdsvis rimelige og enkle materialer som reflekterte en viss avsmak for luksus, overdådighet og de gamle borgerlige familieidealer.

Som arbeidsmetode for den aktive brukskunstner eller designer har skandinavisk design utviklet seg som en parallell forståelse av verkstedsarbeid og serieproduksjon, der man forsøker å overføre kunstnerisk inspirasjon til noe som forholdsvis enkelt GriegLouEide02kan masseproduseres og gjøres tilgjengelig for et allment publikum. En av karaktertrekkene ved skandinavisk design er at den ideelt sett skal være for alle. En skal kunne tenke seg gjenstandene plassert i et hvilket som helst hjem.

Gjennombruddet for begrepet skandinavisk design kom i forbindelse med en utstilling av design skapt av nordiske aktører i forskjellige nord-amerikanske byer på 50-tallet. Dette skapte en nysgjerrighet, interesse, og forståelse for denne typen design i USA, som senere spredte seg til andre deler av den vestlige verden. Skandinavisk design ble nærmest et merke som nye og fremadstormende designere sene kunne bygge på og videreutvikle, men stadig innenfor en tradisjon som både la begrensninger og åpnet opp for nye muligheter.

Det kan kanskje sies at nordisk eller skandinavisk design ikke noen gang var så ensartet og i fullt så stor grad reflekterte det oppstående samfunnet på 50-tallet som det den gang ble påstått, men selv i dag ser vi at det er noe eget ved skandinavisk design og brukskunst som er med på å gi oss en identitet både hjemme og ute.

Comments Off on Skandinavisk design