Ta vare på verdisakene i hjemmet

verdiskap Written by admin on April 11, 2016 Categories: Møbler og Design

1650593Hjemmet vårt er ofte fylt av alle de tingene som vi setter pris på i livet. Det er alt fra arvegods og smykker til nyere digitale hjelpemidler til mange tusen kroner stykket. Vi har også brev, verdipapirer, pass og kontanter liggende hjemme, og mange av oss tenker kanskje ikke på hvor store verdier vi faktisk omgir oss med i hverdagen. Totalsummen på alt vi fyller hjemmene våre med, er faktisk mye høyere enn vi egentlig tenker over.

Samtidig er det jo heller ikke alt av verdi som kan måles i penger. Kanskje er ikke diamantsmykket etter oldemor så mye verdt i kroner og øre, men noen kroner ville man ha fått for det, og affeksjonsverdien er gjerne langt høyere enn prisen. Reisepass og andre reisedokumenter for alle i familien ligger kanskje i en skuff. Digitale produkter som iPad-er, ekstra smarttelefoner, fotoutstyr, Laptop-er og viktige papirer og verdidokumenter har en viktig funksjon for oss. Laptop-en kan være fylt av kjære fotografier, eller man har sikkerhetskopiert fotografier på en minnepinne lenge før det ble mulig å lagre sikkerhetskopier på en eller annen nettsky. Dette er verdier som vi gjerne vil unngå å miste dersom uhellet skulle være ute på en eller annen måte.

Samtidig er det jo alltid en reell risiko for at man kan bli rammet av uforutsette hendelser. Det kan være tyveri, brann eller vannlekkasje, og alle disse hendelsene er normalt sett dekket av forsikringsselskapet. Men dersom du reiser bort en helg og lar vinduene stå på gløtt samtidig som du lar kostbare verdigjenstander ligge åpent fremme, vil du ikke få noen forsikringsutbetaling i samme grad som dersom du følger visse forholdsregler. Første bud er selvsagt å holde vinduene lukket og fjerne verdisaker fra steder hvor de er lette å finne. I tillegg er det flere andre triks som kan være smarte å lære seg når man skal være borte fra hjemmet over noen dager eller uker. Du kan for eksempel fylle søppelkassen, slik at det ser ut som om noen nettopp har kastet noe der. Du kan også få fjernstyrte lys- og lydløsninger, som gjør at radioen står på og lysene slår seg av og på mens du er borte. Hvis du i tillegg omadresserer posten, slik at postkassen ikke flyter over mens du er på ferie, vil det være mindre sannsynlighet for at noen prøver å bryte seg inn hos deg.

En annen og spesielt trygg løsning er at man skaffer seg en eller annen form for sikker oppbevaring for verdisaker. Hvis boligen blir utsatt for innbrudd til tross for dine anstrengelser, vil det være mye vanskeligere (eller umulig) å stjele verdier som er innelåst i en eller annen form for godkjent sikkerhetsskap. I tillegg har du alle rettighetene på din side overfor forsikringsselskapet. Når større verdier er innelåst i et skadesikkert og tyverisikkert skap, har du gjort ditt aller beste for å unngå tyveri. De fleste verdiskap og verdiskuffer er også tunge å ta med seg, og de finnes i alle størrelser. Mindre skap er enkle å plassere et sted der de ikke er så lette å finne, for eksempel innerst i et skap, eller de kan skrus fast i veggen slik at de er vanskelige å fjerne.

For viktige papirer finnes det egne løsninger. Hvis du jobber på eget hjemmekontor og har regnskapsplikt, kan du kanskje trenge et dokumentskap fra eskap.no. Dette er skap der du har alle viktige papirer samlet på ett sted, og skapet beskytter også mot fukt og andre skader som kan oppstå ved langvarig oppbevaring. Brann eller vannlekkasje er heller ikke noe problem dersom du velger skap som også er sikret mot den typen påvirkning utenfra.

Det har blitt enkelt å bare gå inn på en nettside og handle slike skap eller skuffer online, for så å få dem tilsendt via posten. En slik nettside er http://eskap.no. Denne nettbutikken har spesialisert seg på en rekke mulige forskjellige løsninger når det gjelder trygg oppbevaring i hjemmet. Du finner skap i mange forskjellige størrelser, og de kan romme alt fra noen få små ting, som kontanter eller reisedokumenter og de viktigste fotografiene eller noen minnepenner, til større ting som permer med viktige papirer, Laptop-er og datamaskiner eller harddisker, fotoutstyr eller andre store og kostbare verdisaker. I tillegg er som nevnt mange av skapene trygge mot både vannskader og brannskader.

Hvis du vil sørge for at verdisakene du oppbevarer hjemme skal være sikret på aller beste måte, kan du kjøpe verdiskap her!

Og når det viktigste du eier er trygt forvart på et sikkert sted, kan du ta det helt med ro om du skal være borte noen dager. Sjansen for at viktige ting blir stjålet ved et eventuelt innbrudd, er drastisk redusert med det samme du har sikret dem i et låsbart og tyverisikkert verdiskap. Og da kan du reise med god samvittighet.

Comments Off on Ta vare på verdisakene i hjemmet